Het jaar 2016 stond voor de stichting Himalaya Resources in het teken van fondsenwerving voor en uitvoering van het waterproject in de regio Kimsar. In dit project, dat wij samen met onze lokale partner HIMCON hadden ingediend bij de stichting Wilde Ganzen, stond de bouw van 10 regenwater opvangtanks van 5000 liter centraal.

Voor het Kimsar-project committeerde Himalaya Resources zich aan de werving van een bedrag van 7250 euro.

Resultaten in Kimsar

Met de 50% van Wilde Ganzen erbij, ging er in 2016 in totaal een bedrag van 10.842 euro naar HIMCON.
Hiermee heeft onze lokale partner veel werk kunnen verzetten:

Regenwatertanks

Er zijn tien regenwater opvangtanks van 5000 liter geplaatst. Dit betekent in de praktijk dat de vrouwen en meisjes die voorheen lange afstanden te voet aflegden om een kruik water te halen, een zware klus minder hebben. Bij het huis van de 72 jaar oude Ms. Bimla Devi staat nu zo’n tank. Zij zegt hierover:
‘Dit is zo’n waardevolle gift! Het brengt veel verlichting voor mij en mijn man op onze oude dag. Deze tank doorbreekt de sleur en grote inspanning die we dagelijks moesten doen om aan water te komen’.

 

Trainingen

Op het gebied van water en sanitatie zijn tien trainingsprogramma’s/workshops gegeven in acht verschillende dorpen, waar in totaal 235 mensen aan deelnamen. Vertegenwoordigers van het Instituut van Technologie uit de nabijgelegen stad Dehradun deelden hier hun expertise. Een initiatief dat is ontstaan vanuit de trainingen, en mogelijk is door de grotere beschikbaarheid van water, is het cultiveren van champignons, kruiden en medicinale planten.

 

Herstel oude watertanks, aanplanten bomen en aanleggen vijvers

Een ander zeer nuttige interventie was het herstellen van oude, niet langer functionerende watertanks in drie dorpen. Deze tanks worden nu weer voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder drinkwater voor mensen en dieren en irrigatie. Ook zijn samen met 19 vrouwengroepen 1000 loof- en fruitboompjes aangeplant in zeven dorpen. Met enthousiaste steun van 18 vrouwengroepen heeft HIMCON 20 vijvers (chaals) gegraven voor de opvang van regenwater. Dit water wordt met name gebruikt voor irrigatie, maar verbetert ook de watervoorraad in de bodem, wat goed is voor de vegetatie. Het project heeft veel positieve energie met zich meegebracht omdat het planten van bomen en aanleggen van vijvers echt gezamenlijke activiteiten zijn die de teamspirit vergroten. Er wordt naar hartenlust bij gezongen!