Op verzoek lokale bevolking vindt uitbreiding Henval-waterproject plaats

Het eerste waterproject in de Henval-vallei was een groot succes. De verzoeken vanuit dorpen in de vallei om dit uit te breiden, stroomden binnen bij onze lokale partnerorganisatie UJJS. De tanks die regenwater opvangen via daken van huizen, zijn vooral in trek. Dit scheelt dagelijks kilometers lopen om water bij een bron te halen. Ook is er een constante noodzaak om bewustwordingscampagnes uit te voeren over het beschermen van waterbronnen en verbeteren van begroeiing rondom bronnen zodat de watertoevoer toeneemt. We hebben besloten om een tweede project te steunen in de Henval-vallei en Wilde Ganzen doet ook dit keer weer mee. Het gaat om de aanplant van 4 hectare loofbomen, het graven van 10 nieuwe vijvers om regenwater in op te vangen en de bouw van regenwater opvangtanks voor 10 families die dit het hardst nodig hebben. Ook steunen we de lopende watercampagnes om schoolkinderen, jongeren en vrouwengroepen te betrekken bij al deze initiatieven.


Vrouwengroepen creëerden met waterproject werk en hoop

Migranten helpen bij aanleg beplantingen

De corona pandemie laat in India diepe sporen na. Ook in de bergvallei Henval waar het tweede deel van ons waterproject het afgelopen jaar werd uitgevoerd. Veel migrantenarbeiders keerden terug naar hun dorpen omdat er geen werk was in de steden tijdens de lockdown. In het dorp was ook geen werk, maar de vrouwengroepen zijn heel handig op de situatie ingesprongen. Ze hebben de teruggekeerde, werkloze, vaak jonge mannen betrokken bij de uitvoering van het waterproject. Onze partner UJJS schrijft hierover in de eindrapportage: ‘Village youth, students, migrant workers and women came together to discuss, plan and implement this project. All of this was achieved in a most successful manner, ultimately going beyond simply this project and creating hope and positive energy much needed in these difficult times’.


Onderdelen van het project waren een watercampagne met vrouwen, jongeren en schoolkinderen, het aanleggen van vijvers en opvangtanks om regenwater op te vangen en het aanplanten van jonge loofboompjes. UJJS heeft ondanks corona obstakels toch alles kunnen doen. Bij de watercampagne gericht op het beschermen en verbeteren van natuurlijk waterbronnen waren ook vertegenwoordigers van de overheid, wetenschappers en activisten betrokken.

weduwe Seeta Devi

De tien watertanks bij huizen zijn gebouwd bij de meest gemarginaliseerde en arme gezinnen, waaronder bij een weduwe die haar man door corona is verloren. Zij liet weten dat ze opgelucht is dat haar water probleem verleden tijd is en dat ze zich nu kan focussen op wat geld verdienen en voor haar kinderen zorgen. Bij het aanplanten van de ruim 5000 kleine loofboompjes werkten vrouwen en de teruggekeerde mannen samen, evenals bij het uitgraven van de vijvers. Lokale media heeft uitgebreid geschreven over het waterproject. Zij interviewden het hoofd van een dorp waar ook diverse watertanks zijn geplaatst. Na publicatie vond een goed bezocht webinar plaats.

Eindverslag Henval 2