Himalaya Resources biedt op twee plekken in de Nepalese Himalayas ondersteuning bij het aanleggen van robuuste waterpijpleidingen tussen de bron en het dorp. De dorpen Pavidal en Kurathali bestaan gezamenlijk uit 65 gemarginaliseerde huishoudens die voor zichzelf en hun landbouwactiviteiten onvoldoende water hebben. Als er na aanleg van de pijpleidingen voldoende water is, zullen ze naast voedsel voor eigen gebruik ook groenten, aardappelen en paddenstoelen gaan verbouwen voor de verkoop. Hiervoor is een irrigatiesysteem onontbeerlijk. Wij zijn voor dit project een nieuw samenwerkingsverband aangegaan met de lokale organisatie ISARD.

Wilt u meer weten over dit project? Lees dan de ‘Vragen & Antwoorden’ hieronder:

Hoe is de kwaliteit van het water?
De kwaliteit van het water is in principe goed. De bronnen zijn ‘schoon’: het water komt rechtstreeks uit kleine bergstroompjes en is nog niet vervuild.
Hoe komen de bewoners nu aan water?
Op dit moment worden kleine pijpen gebruikt om het water dichterbij het dorp te brengen. Dorpsbewoners moeten naar dat punt vlakbij het dorp lopen om water voor hun huis en akkers te halen met metalen potten. In Pavidal betreft dit 10-15 minuten, in Kurathali 20-25 minuten lopen. Afgezien van de logistieke uitdagingen om nu genoeg water bij het huis of de akkers te krijgen, zijn de huidige pijpen klein, instabiel en liggen ze boven de grond, waardoor er vaak lekkage is.

Wat gaat het project veranderen?
De projecten zijn primair gericht op het dichterbij brengen van vers, stromend water door het aanlegen van robuuste waterpijpleidingen. Het water kan gebruikt worden als drinkwater, maar is ook bedoeld om de akkertjes mee te irrigeren. De akkers liggen er buiten het regenseizoen droog bij en kunnen niet worden gebruikt. Met de waterprojecten kunnen de dorpsbewoners naast schoon drinkwater ook hun akkers beter benutten en meer en gevarieerdere groenten kweken. Zo draagt het project ook bij aan verbetering van de voedselvoorziening.

Helpen de bewoners mee met de aanleg?
ISARD werkt met een constructie waarbij zij financiële middelen leveren om de benodigde materialen aan te schaffen, projectmanagement en een deel van de arbeidskosten te betalen. Daarnaast wordt van dorpsbewoners verwacht dat zij zelf ook een bijdrage leveren in natura door middel van werkdagen. Dit om ervoor te zorgen dat dorpsbewoners zich ook eigenaar voelen van het project, en weten hoe zij de constructie zelf kunnen onderhouden. Voor aanvang van de constructiewerkzaamheden houdt ISARD in een dorp een bijeenkomst om samen met alle dorpsbewoners te bespreken waar de watertanks en tappunten moeten komen.

Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud?
Doordat dorpsbewoners zelf moeten meewerken bij de aanleg leren zij ook over het onderhoud. De verantwoordelijkheid is belegd bij de spaargroepen in de dorpen (lokale collectieven). Mocht er enorme schade zijn door natuurgeweld, bijv. landverschuivingen, dan kunnen de spaargroepen bij de lokale overheid om subsidie voor herstel vragen.

Is er interesse in beide dorpen om de landbouwactiviteiten uit te breiden?
Die interesse is er: dorpsbewoners verbouwen al gerst en maïs, maar op termijn zou dit met trainingen van ISARD uitgebreid kunnen worden naar een breder assortiment groenten (o.a. bloemkolen, uien, tomaten, chili’s, paddenstoelen) voor eigen gebruik of de verkoop. De akkers staan op terrassen langs de berghellingen en gezamenlijk wordt gekeken welke gewassen het beste gedijen op de grond en hellingen in de specifieke dorpen.