Regenwater opvangtanks

Met de donatie van ‘Me & My Charity’ heeft UJJS in samenwerking met HSS een serie activiteiten ondernomen die de watersituatie in de dorpen van de Henval-vallei heeft verbeterd. Speciale aandacht is uitgegaan naar de armste en meest gemarginaliseerde groepen in de regio; mensen uit de laagste kaste en dalits (‘onaanraakbaren’). Daarnaast is bij het selecteren van de tien families die een regenwater opvangtank zouden krijgen, gefocust op huishoudens die gerund worden door een alleenstaande vrouw, en waar ook nog eens een acuut waterprobleem was. De tachtigjarige Dalit-vrouw Kumla Devi hoeft niet meer 300 meter te klimmen om een klein emmertje water te vullen. Zij heeft nu volop water bij haar huis. En Pramila Devi die in haar eentje een huishouden runt met kleine kinderen, heeft nu ook het voordeel van water bij haar huis. Alle mensen die nu een tank bij huis hebben staan genoemd in het volledig rapport.

Kwekerij

Kwekerij

Een mooie kwekerij is opgezet met steun vanuit deze donatie. Watervasthoudende bomen en struiken zijn opgekweekt en inmiddels zijn zo’n 1500 eiken en andere loofbomen en struiken geplant rondom bronnen bij vijf dorpen die bijna geen water meer gaven.

Vijvers

Met vereende krachten zijn vijf vijvers uitgegraven om regenwater op te vangen voor irrigatie, meer water in de bodem en het vee.

 

Watercampagnes op scholen

Tijdens de uitvoering van al deze projectactiviteiten speelde ook de lopende watercampagne die UJJS op scholen uitvoert in de Henval-vallei een inspirerende rol. Via deze campagne en de waterclubs op scholen worden kinderen direct betrokken bij de uitvoering van de waterinitiatieven. Ook de culturele invalshoek van deze campagne – toneelstukken, verhalen en liedjes schrijven en opvoeren in dorpen- helpt om bewustwording van mensen in de dorpsgemeenschappen te vergroten over het belang van het beschermen van de bomen, bronnen, rivieren etc.
HIMALAYA RESOURCES, UJJS en HSS bedanken Me & My Charity voor hun gulle donatie die heeft bijgedragen aan zeer positieve stappen voor mensen en het milieu in de Henval-vallei van Uttarakhand.

 

Zie volledige rapportage: Completion Report – Me & My Charity Foundation

Donatie Me & My Charity heeft positie allerarmsten verbeterd