HIMALAYA RESOURCES heeft een rapportage ontvangen van haar Indiase partners HIMCON en HSS over hoe ze het geld uit Nederland hebben besteed. De volgende enthousiaste woorden leiden het verslag in: ‘It is nice to see that the seeds of friendships and collective “Himalaya Resources” in the Himalayan region have happily spread and sprouted with a very positive response from the mountain communities.  The solidarity and support extended by Himalaya Resources for the conservation of land, water and forest in the Himalayas has started taking shape in several constructive and creative forms.’

  • Er zijn zeven nieuwe slow sand filters (informatie slow sand filters) geïnstalleerd om het drinkwater veilig te maken in de dorpen. Hier profiteren 152 huishoudens van, wat neerkomt op zo’n 1000 mensen;
  • Aan zes bestaande filters zijn onderhouds- en herstelwerkzaamheden verricht.
    133 huishoudens, oftewel 800 mensen, plukken hier dagelijks de vruchten van;
  • Bij twee scholen in Kimsar en Ramjiwala zijn watertanks van 5000 liter gebouwd, die via het dak van de scholen gevuld worden met regenwater. De scholen hadden geen watertoevoer of bron in de buurt. Rond de 300 leerlingen maken gebruik van de tanks, waarin het water ook wordt gezuiverd;
  • HIMCON en HSS organiseerden meer dan 30 kleine en grote bijeenkomsten en trainingen op dorpsniveau die gericht waren op het behoud van het fragiele ecosysteem;
  • Op initiatief van vrouwengroepen zijn 13 chaals (soort vijvers) gemaakt die zorgen voor een betere vochthuishouding in de bodem. Dit is o.a. van belang voor de landbouwproductie;
  • Tot slot zijn er tijdens de afgelopen moessontijd (juli-augustus) samen met bewoners uit 18 dorpen meer dan 50.000 stekjes van diverse loofbomen (die water vasthouden) aangeplant.

 

Klik hier om het volledige verslag te lezen en meer foto’s te bekijken: Report2015

Indrukwekkend verslag uit India